Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ІСТОРІЇ НАУКИ ім. Г.М.ДОБРОВА

:

Швидкий запуск

НаукаІнформ > НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ІСТОРІЇ НАУКИ ім. Г.М.ДОБРОВА
 

 Видання Наука та Наукознавство

 
  
Щоб відкрити меню (у новому вікні), натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER.
  
  
«ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЗАКОНОДАВСТВО В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА УКРАЇНІ: ФОРМУВАННЯ,ДОСВІД, НАПРЯМКИ НАБЛИЖЕННЯ»
  
Актуальные проблемы научно-технологической и инновационной политики в контексте формирования общеевропейского научного пространства: опыт и перспективы. Материалы XXIII Киевского междунар. симпозиума по науч.-техн. прогнозированию. Киев, 16-17июня 2010 г.
  
Новые вызовы академической науке в контексте проблем современного кризиса: мировой и национальный аспекты. Материалы международного симпозиума. г. Алушта, Украина, 14-18 сентября 2009 г.
  
Проблемы и перспективы инновационного развития экономикм. Материалы XV международной научно-практической конференции. г. Алушта, Украина, 13-18 сентября 2010 г.
  
Сучасна наука та технології: від фундаментальних досліджень до комерціалізації результатів НДДКР. Добровські читання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 10 березня 2010 р.
  
Б.А. Малицкий. Неолиберализм и кризис инновационного развития экономики. Формула кризиса
  
Зведений прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття
  
Экспертиза и мониторинг инновационных процессов методические и правовые аспекты
  
Инновационное сотрудничество государств - участников СНГ - путь в светлое будущее
  
Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та практики Монографія
  
Національна академія наук України 1918 - 2008. Персональний склад
  
Малицкий Б.А., Попович А.С., Оноприенко М.В. Обоснование системы научно-технологических и инновационных приоритетов на основе "форсайтных" исследований
  
Маліцький Б.А., Попович О.С., Онопрієнко М.В. Обгрунтування системи науково-технологічних та інноваційних пріоритетів на основі "форсайтних" досліджень
  
Б.А.Маліцький "Прикладне наукознавство"
  
Общество, основанное на знаниях: новые вызовы науке и ученым
  
Прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України
  
Проблемы и перспективы инновационного развития экономики
  
В.П.Соловьев. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике
  
В.П.Соловьев. Конкуренция в условиях инновационной модели развития экономики
  
 

 Міжнародний науковий журнал "Наука та наукознавство"

 
  
Щоб відкрити меню (у новому вікні), натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER.
  
1 (68)2011
1 (67) 2010
2 (68) 2010
3 (69) 2010
1 (63) 2009
4 (70) 2010
2 (64) 2009
3 (65) 2009
4 (66) 2009
1 (59) 2008
2 (60) 2008
3 (61) 2008
4 (62) 2008
2 (56) 2007
1 (53) 2007
3 (53) 2007
4 (58) 2007
4 2007 Додаток
1 (51) 2006
2 (52) 2006
3 (53) 2006
4 (54) 2006
4 2006 Додаток
3 (49) 2005