Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

НаукаІнформ

:

Науковi розробки: Дослідницький варіант експертно-діагностичної системи для діагностування технічного стану і управління ресурсом силового маслонаповненого електрообладнання електростанцій та підстанцій.

Дослідницький варіант експертно-діагностичної системи для діагностування технічного стану і управління ресурсом силового маслонаповненого електрообладнання електростанцій та підстанцій.
Розробники:
Науковий керівник – проф., д.т.н. Микола Володимирович Костерєв
Відповідальний виконавець – к.т.н., доц. Евген Іванович Бардик
Телефон 8-044-2418656  E-mail kpi_et@List.ru

 
На кафедрі електричних станцій розроблено дослідницький варіант експертно-діагностичної системи для діагностування технічного стану і управління ресурсом силового маслонаповненого електрообладнання електростанцій та підстанцій. Система призначена для вводу оперативних і статистичних даних, як в режимі реального часу, так і по плановому розкладу проведення аналізів, випробувань і вимірювань для подальшого аналізу і діагностування дефектів трансформатора.

 
Для діагностування технічного стану силових трансформаторів за результатами планових і непланових випробувань і обстежень в системі передбачено використання параметрів технічного стану, що визначаються за результатами наступних аналізів і випробувань:
  
   - хроматографічний аналіз розчинених газів;
   - фізико-хімічний аналіз масла;
   - вимірювання для визначення стану твердої ізоляції;
   - вимірювання для визначення опіру короткого замикання;
   - вимірювання в досліді холостого ходу;
   - вимірювання опорів обмоток постійного струму.
 
База даних дослідницької експертної системи налічує інформацію як довідкового так і оперативного характеру: характеристики і паспортні дані трансформатора; характеристики режимів роботи та особливості конструкції; описання та статистичні дані про аварії і пошкодження; нормативні документи та керівні матеріали; дані про причини дефектів та ремонти електрообладнання; дані про періодичні вимірювання, випробування та оцінку технічного стану з рекомендаціями про подальшу експлуатацію.
 
В системі реалізовано концепцію формування нечіткої бази знань експертної системи силового трансформаторного електрообладнання електростанцій і підстанцій, яка ґрунтується на ієрархічному представленні бази знань, що складається із системи, вкладених одна в іншу, нечітких баз меншої розмірності. Для діагностування технічного стану в системі використовуються розроблені нечіткі моделі і програми (програма РАСТ), що дає можливість інтегрувати часткові висновки щодо образу дефекту, які отримані як результат окремих випробувань чи спостережень і таким чином, отримати більш вірогідний результат.
 
Для визначення залишкового ресурсу трансформатора застосовано методи, які враховують не тільки теплові, а й механічні фактори (програма РЕСУРС).
 
В системі передбачено врахування умов експлуатації за попередній термін експлуатації, а також факторів, що викликають змінення параметрів обстежень і випробувань ("історія життя" трансформатора). Структурна схема функціонування прототипної експертної системи діагностування технічного стану силового трансформатора представлена на рис. 1.

Структурна схема діагностування технічного стану трансформатора
 
Рис.1
Структурна схема діагностування технічного стану трансформатора
 
Програмний комплекс діагностування технічного стану, зв’язаний єдиною інформаційною базою даних. Модуль діагностики здійснює виявлення виду і характеру дефекту силового трансформатора по оперативним даним і даним періодичних випробувань, вимірювань і аналізів з урахуванням історії експлуатації.
 
В цілому дослідницька експертна система вирішує такі задачі:
    - ідентифікація за оперативними даними наявності внутрішнього дефекту в трансформаторі;
    - рекомендації по прийняттю рішень, щодо експлуатації трансформатора (виведення в ремонт, контроль, проведення додаткових випробувань);
    - визначення характеру і місця дефекту на підставі проведених ХАРГ ФХА і інших видів випробувань;
    - визначення залишкового ресурсу трансформатора
 
Вікно програми діагностування технічного стану трансформатора
 
Рис.2.  Вікно програми діагностування
технічного стану трансформатора
 
 
ОрганiзацiяФЕА
Створено 07.10.2013 14:41
Змінено 07.10.2013 14:48