Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

НаукаІнформ

:

Науковi розробки: Студентське конструкторське бюро «Верстат»

Студентське конструкторське бюро «Верстат»
Студентське конструкторське бюро (СКБ) “Верстат” було створено 2 роки тому на кафедрі конструювання верстатів та машин (КВМ) ММІ.Основними завданнями СКБ є розробка конструкторської документації верстатів, макетів та стендів з механізмами паралельної структури та їх дослідження, а також підвищення якості наскрізної конструкторської підготовки студентів усіх спеціальностей ММІ і оволодіння сучасними методами проектування і розрахунків деталей, вузлів, механізмів та машин різного технологічного призначення.
Відповідно до завдань сформувалися основні напрямки роботи СКБ: розробка конструкторської і технологічної документації з держбюджетних і госпдоговірних робіт; розробка технічної документації на навчальні лабораторні і дослідницькі стенди; виконання замовлень з патентно-інформаційних досліджень, оформлення заявок на об’єкти інтелектуальної власності; виконання розрахунків з використанням сучасних методів і програмних продуктів; участь в експериментальних дослідженнях кафедр і їх обробка; конструкторський нагляд за виготовленням дослідних зразків і стендів; підготовка наочної інформації, планшетів, рекламних матеріалів для участі в конференціях, ярмарках, виставках тощо; підготовка мультимедійних матеріалів та технічне оформлення макетів наукової і навчально-методичної літератури для тиражування; участь у художньому оформленні кафедр і ММІ.
У роботі СКБ беруть участь студенти, аспіранти, докторанти і викладачі кафедри КВМ на платній і безоплатній основі, тобто на правах сумісництва з держбюджетної тематики, яка безпосередньо пов’язана з основними напрямками діяльності СКБ.
Начальником СКБ є аспірант В.Б.Фіранський, а його заступниками – О.В.Грисюк (у цьому році на “відмінно” захистив магістерську дисертацію по темі “Інструментальна система пірамідальної компановки свердлувально-фрезерного верстата з МПС”) і магістрант VI курсу П.В.Кеба.
Сьогодні в СКБ працює 12 студентів, і кожний з них виконує роботу за держбюджетною темою № 2267-ф “Розвиток теорії проектування верстатів нових компоновок на базі системного аналізу та синтезу механізмів з паралельною структурою” і виконує в цьому напрямку курсові, дипломні і магістерські роботи, реалізуючи свої і спільні ідеї, більшість з яких оформлена у вигляді статей, доповідей на конференціях, винаходів і корисних моделей.
Зважаючи на відсутність приміщення для СКБ “Верстат”, усі його учасники працюють в оперативному режимі на своїх робочих місцях, за комп’ютерами вдома, в гуртожитку і на кафедрі, використовуючи для консультацій і вирішення загальних питань електронну пошту (кожний має свій e-mail), Інтернет і мобільний телефон. Основні наради проводяться в кабінеті зі створення об’єктів інтелектуальної власності (№222-1).
Напередодні Дня винахідника і раціоналізатора хочу відмітити кращих студентів-винахідників і побажати їм по¬дальших творчих здобутків. Цьогоріч отримали патенти на нові компоновки токарних багатоцільових верстатів з паралельною кінематикою студенти О.В.Грисюк, П.В.Кеба, О.О.Галицький, С.О.Савицький, О.І.Рожко, Д.Ю.Плакса, а на верстат з паралельною кінематикою для обточування кристалів І.В.Грабовець, І.С.Якушко.
За результатами своїх досліджень з доповідями на студентській науково-технічній конференції ММІ виступили 13 студентів з СКБ “Верстат”.
Нині за браком коштів для держбюджетної теми № 2267-ф з власної ініціативи членів СКБ “Верстат” ведуться роботи зі створення макета верстата пірамідальної компоновки з паралельною кінематикою на модульному принципі. Цей макет верстата, захищений патентами, планується подати на міжнародну ярмарку ЕМО’11 в 2011 р., яка проходитиме в Ганновері. На сьогодні за активною участю аспіранта В.Б.Фіранського змонтовано каркас макета верстата.
Сподіваємось, що керівництво ММІ та університету зверне увагу на роботу СКБ “Верстат” і матеріально підтримає ініціативу молодих щодо створення нової техніки і нових технологій.

Ю.М.Кузнєцов, науковий
керівник СКБ “Верстат”,
заслужений винахідник УРСР, проф.
Створено 07.10.2013 14:38