Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

НаукаІнформ

:

Науковi розробки: Факультет електроенерготехніки та автоматики представляє

Факультет електроенерготехніки та автоматики представляє
Наукова діяльність факультету електроенерготехніки та автоматики зосереджена на двох пріоритетних напрямках «Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці» та «Нові комп'ютерні засоби та технології інформації суспільства». Узагальнені напрямки досліджень є:
          - Розробка теорії, методів та засобів автоматизованого та автоматичного управління великими електроенергетичними об'єктами та системами та впровадження комп'ютерних технологій диспетчерського управління енергетикою України ( Науковий керівник проф. В.М.Сулейманов) 
          - Розробка нових методів та засобів генерування і вимірювання високих напруг та великих струмів, а також їх застосування в сучасних технологіях виробництва електроенергії ( Науковий керівник проф. В.О. Бржезицький ) 
       - Теорія та практика дослідження динамічних режимів автоматизованих електричних систем з електроприводами змінного струму та систем автоматичного керування з підвищеними показниками якості ( Науковий керівник проф. М.Г. Попович)
      - Структурно-системні дослідження в області аналізу і синтезу структур електромеханічних об'єктів і систем ( Науковий керівник проф. В.Ф. Шинкаренко )
     - Розробка вібродіагностичних систем моніторингу стану потужних електричних машин на енергогенеруючих підприємствах (Науковий керівник проф. Шумілов Ю.А.) 
      - Теоретичне обґрунтування, розробка та дослідження багатофункціональних джерел електроживлення з підвищеними показниками якості вихідної і споживаємої електроенергії ( Науковий керівник проф. В.І. Сенько )  
      - Теорія та практика дослідження технічних, екологічних та економічних параметрів сучасних технологій генерацій електроенергії з комплексним використанням відновлювальних джерел енергії ( Науковий керівник проф. С.О. Кудря )
      - Моделювання електромагнітних полів у неоднорідних гетерогенних середовищах. Моделювання та розрахунок електромагнітних параметрів розгалужених нелінійних кіл (Науковий керівник проф. А.А. Щерба)
     - Розробка та впровадження систем енергозабезпечення на основі відновлювальних джерел енергії (Науковий керівник проф. О.С. Яндульський)
     - Дослідження та випробування об'єктів космічної техніки (Науковий керівник доц. В.І. Хомініч)  
    Результати вказаних досліджень впроваджено на більш ніж п’ятдесяти електропередавальних організаціях.
    В подальшій інформації представляємо деякі результати наукових напрацювань до широкого впровадження.


Декан факультету, професор, д.т.н. Яндульський Олександр Станiславович

Адреса: навчальний корпус 20, кiмн.235, 326
Телефони: 236-41-11, 454-92-39
e-mail: fea@ntu-kpі.kіev.ua , сайт: http://www.ntu-kpi.kiev.ua/fea

 

Створено 07.10.2013 14:38
Змінено 07.10.2013 14:40