Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

НаукаІнформ

:

Науковi розробки: Система неруйнуючого контролю і діагностики стану заліза і обмоток електричних машин в процесі виготовлення , ремонту і експлуатації

Система неруйнуючого контролю і діагностики стану заліза і обмоток електричних машин в процесі виготовлення , ремонту і експлуатації
 

Розробники:
Науковий керівник: заст. декана ФЕА, к.т.н., доцент кафедри ЕМ Чумак Вадим Володимирович
Телефон: 241-66-77
Відповідальний виконавець: інж. 1 кат., ас. кафедри ЕМ Гуняга Дмитро Володимирович


1. Прилад КС (Контроль Сталі). Дозволяє контролювати і прогнозувати якість магнитопровода (пакету листів електротехнічної сталі) на етапі виробництва і ремонту електричних машин.
Виявляє механічні дефекти, що утворюються при виробництві і зборі пакету нової сталі, а також порушення ізоляційних властивостей ізоляції листів електротехнічної сталі після випалювання обмотки при ремонті електричної машини.
Дозволяє виявляти пакети, що мають високі вихрові струми, через порушену міжлистову ізоляцію, що приводять до зростання втрат і перегріву (аж до пожежі в залізі).

2. Прилад КВ (Контроль Витків). Дозволяє контролювати і прогнозувати якість катушок, секцій і обмоток електричних машин в процесі виробництва і ремонту.
Виявляє дефекти ізоляції катушок, секцій і обмоток в зборі, обумовлені як механічними пошкодженнями при збірці, так і низьким рівнем якості ізоляції, лаків, зварних і паяних з'єднань.
Виявляє як металеві замикання так і нерозвинені дефекти міжвиткової ізоляції.
Контроль проводиться при забезпеченні перевірочної виткової напруги від 10 В на виток (для багатовиткових катушок) та до 200 В на виток (для крупних високовольтних машин).

3. Прилад КІ (Контроль Ізоляції). Дозволяє контролювати і прогнозувати якість головної і міжвиткової ізоляції обмоток електричних машин в процесі експлуатації (без розбирання на місці установки).
Виявляє лінійні і нелінійні дефекти ізоляції обмоток електричної машини в зборі. Шляхом виявлення прихованих дефектів прогнозується залишковий ресурс електричної машини.
Контроль проводиться при забезпеченні випробувальної напруги: Uвипр =1000 + 2 U ном (при Uном до 3000 В), 2.5 Uном (при Uном більше 3000 В).
Випробування проводяться неруйнуючим методом. Енергія дії на ослаблені місця ізоляції не більше 0.01 Дж.

Випробування, що проводяться, практично безпечні для обслуговуючого персоналу. Прилади переносні, з живленням від освітлювальної мережі. Результати досліджень можуть видаватися споживачу у вигляді:
- цифрової обробки сигналів, осцилограм, цифрової і світлової індикації;
- звукових сигналів.

Для виробника електричних машин

Система гарантує контроль над якістю виробництва електричних машин на всіх стадіях збірки:

 • контроль якості зібраного шихтованого магнитопровода (КС),
 • післе намотування катушок (або формування секцій) (КВ),
 • після укладання обмотки в пази (КВ),
 • після формування лобових частин (КВ),
 • після збірки статора і ротора (з укладеними обмотками) (КВ),
 • після просочення (КВ),
 • вихідний контроль машини в зборі (КІ).

Для ремонтника електричних машин

Система гарантує контроль за якістю на всіх стадіях ремонту електричних машин:

 • контроль якості пакету шихтованого магнитопровода після випалювання обмотки і механічних дій (КС),
 • після намотування катушок (або формування секцій) (КВ),
 • після укладання обмотки в пази (КВ),
 • після формування лобових частин (КВ),
 • після збірки статора і ротора (з укладеними обмотками) (КВ),
 • після просочення (КВ),
 • виходний контроль машини в зборі (КІ).

Для експлуатаціонщика (споживача) електричних машин

Задачі споживача електричних машин, експлуатаціонщика розв'язуються за допомогою приладу КІ.

В приладі КІ поєднуються одночасно такі властивості, як високий рівень випробувальної напруги, висока чутливість системи до прояву як лінійних так і нелінійних дефектів і, в тож же час, мінімізована енергія спеціального випробувального імпульсу, що дозволяє проводити вимірювання регулярно і не шкодячи досліджуваній електричній машині.

ОрганiзацiяФЕА
Створено 07.10.2013 14:41
Змінено 07.10.2013 14:51